Om oss

Kallfors Bostad är samlingsnamnet för de olika områden som byggs av Kallfors gård i Järna. Kallfors gård har sedan ca 20 år tillbaka byggt fram ca 500 bostäder i de olika områdena Pärlingsberget, Svalsätershöjden, Mystugan, Östra Kallfors samt de senaste bostadsområdet Norra Kallfors som fortfarande är under byggnation.

Bolaget Rudsjön entreprenad AB driver detaljplaner och bygger fram infrastruktur som vägar, el och VA i områdena. Rudsjön entreprenad AB ägs och drivs av familjen Flyning som äger Kallfors gård.

Genom bolaget Järna Golf AB driver familjen Flyning även Kallfors golfbana med 36 hål. Tillsammans med Vidbynäs Golf startade de 2015 Golf South Sthlm AB som nu erbjuder Kallfors Golf och Vidbynäs Golf i ett och samma medlemskap. Läs mer om golfen på Kallfors på www.kallfors.com

Historia

1986 köpte Lars Flyning Kallfors gård i Järna. I början på 90-talet började tankarna om att bygga en egen golfbana på marken. I samma veva köpte Götenehus den delen av marken som idag kallas Pärlingsberget av Kallfors gård. Pärlingsberget med 150 nya bostäder byggdes fram på marken närmast det blivande klubbhusområdet.1997 startade byggnationen av Kallfors golfbana och 1999 invigdes de 18 första hålen av golflegenden Sven Tumba.

Utvecklingen i Kallfors tog därefter full fart. Efterfrågan på både golf och bostäder var stor. Två nya bostadsområden med totalt 90 tomter växte fram, Svalsätersområdet och Myrstugan. Samtidigt byggdes Järna Golfbana med 9 enkla hål som en av de första Pay and playbanorna i Sverige. År 2003 byggdes ytterliggare 9 hål på Kallfors golfbana och anläggningen hade nu 36 hål. Under denna tid byggdes klubbhuset ut till dubbla storleken och Kallfors hotell med konferens stod klart i november 2005.

Därefter startade detaljplanerna för både Östra och Norra Kallfors, två områden med totalt 350 bostäder i blandad form. Östra Kallfors började byggas 2008 och Norra Kallfors 2012. Båda områdena är slutsålda och i den sista etappen på Norra Kallfors pågår byggnationen för fullt.

Tillsammans med sina barn Johan, Anna, Lisa och Elin och hela "Team Kallfors" har entreprenören Lars Flyning under drygt 20 år byggt upp ett nytt samhälle i Järna där golfen står i centrum. Idag jobbar framförallt Johan, Anna och Elin aktivt med både bostadsutvecklingen och golfen.

  • Kallfors gård

    Kallfors gård byggdes 1636 och ägs idag av Lars Flyning. Tillsammans med sina barn och "Team Kallfors" har han under drygt 20 år skapat ett nytt bostadssamhälle i Järna med 500 bostäder, där golfen står i centrum.